Câteva drepturi ale copilului

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizata*)
privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Forma consolidata valabila la data de 02 Octombrie 2013 

    ART. 6
    Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii:
    a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
    b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
    c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
    d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;
    e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;
    f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;
    g) respectarea demnităţii copilului;
    h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
    i) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;
    j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
    k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
    l) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie.
    ART. 7
    Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie.

    CAP. II
    Drepturile copilului
    SECŢIUNEA 1
    Drepturi şi libertăţi civile
    ART. 8
    (1) Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale.
    (2) Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia.
    (3) Părinţii aleg numele şi prenumele copilului, în condiţiile legii.

[…]

    SECŢIUNEA a 2-a
    Mediul familial şi îngrijirea alternativă
    ART. 30
    (1) Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi.
    (2) Părinţii au obligaţia să asigure copilului, de o manieră corespunzătoare capacităţilor în continuă dezvoltare ale copilului, orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute în prezenta lege.
    (3) Părinţii copilului au dreptul să primească informaţiile şi asistenţa de specialitate necesare în vederea îngrijirii, creşterii şi educării acestuia.

[…]

    SECŢIUNEA a 4-a
    Educaţie, activităţi recreative şi culturale
    ART. 47
    (1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.
    (2) Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare.
    (3) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate cere încuviinţarea instanţei judecătoreşti de a-şi schimba felul învăţăturii şi al pregătirii profesionale.

[…]

Advertisements

About Sorin Dolha

My passion is software development, but I also like physics.
This entry was posted in Miscellaneous. Bookmark the permalink.

Add a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s