Liniște

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*)
pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011

Data intrarii in vigoare: 31 Ianuarie 2011

ART. 3
Constituie contravenţie sãvârşirea oricãreia dintre urmãtoarele fapte, dacã nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infracţiuni:

25) tulburarea, fãrã drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigãte sau larmã;
26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de cãtre orice persoanã prin producerea de zgomote, larmã sau prin folosirea oricãrui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinãtate a acestora;

ART. 4
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 3 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
b) cu amendã de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevãzute la pct. […], 25) […];
c) cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevãzute la pct. […], 26) […];

[…]

Advertisements

About Sorin Dolha

My passion is software development, but I also like physics.
This entry was posted in Sănătate și întreținere and tagged , . Bookmark the permalink.

Add a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s