Absurdistat

 • CONSTITUTIE din 21 noiembrie 1991 (republicata)
  Data intrarii in vigoare: 31 Octombrie 2003
  Forma consolidata valabila la data de 20 Septembrie 2012

    ART. 146
    Curtea Constituţionalã are urmãtoarele atribuţii:
    […]

    c) se pronunţa asupra constituţionalitãţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numãr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;
    […]
    l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevãzute de legea organicã a Curţii.

 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (republicata, actualizata)
  privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
  Data intrarii in vigoare: 31 Octombrie 2003
  Forma consolidata valabila la data de 20 Septembrie 2012

    ART. 2
    (1) Curtea Constituţionalã asigurã controlul constituţionalitãţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului.
    (2) Sunt neconstituţionale prevederile actelor prevãzute la alin. (1), care încalcã dispoziţiile sau principiile Constituţiei.
    (3) Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

    ART. 3
    (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Curtea Constituţionalã este singura în drept sã hotãrascã asupra competenţei sale.
    (3) Competenţa Curţii Constituţionale, stabilitã potrivit alin. (2), nu poate fi contestatã de nicio autoritate publicã.

    ART. 27 valabil înainte de 4.07.2012:
    (1) Curtea Constituţionalã se pronunţã asupra constituţionalitãţii regulamentelor Parlamentului, a hotãrârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotãrârilor plenului Senatului şi a hotãrârilor plenului celor douã Camere reunite ale Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor douã Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numãr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.

    ART. 27 modificat de Ordonanța de urgență nr. 38 din 4.07.2012:
    (1) Curtea Constituţionalã se pronunţã asupra constituţionalitãţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor douã camere, a unui grup parlamentar sau a unui numãr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori.

 • Comunicat de Presă al Curții Constituționale
  19 septembrie 2012

Plenul Curţii Constituţionale […] a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este neconstituţională.

Actualizare: Explicația Curții este, după părerea mea, halucinantă, deși logic juridică:

 • DECIZIE nr. 738 din 19 septembrie 2012
  referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind aprobarea
  Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
 • Data intrarii in vigoare: 08 Octombrie 2012

   În lumina celor statuate prin Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011 asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 23 iunie 2011, Curtea reţine că sensul normei de trimitere cuprinse în art. 146 lit. l) din Constituţie, astfel cum rezultă din modul său de redactare – “îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii”, este acela de a permite legiuitorului sporirea, extinderea atribuţiilor instanţei de contencios constituţional. De aceea, a interpreta norma fundamentală menţionată în sensul că legiuitorul ar avea posibilitatea de a limita, a elimina sau a reduce atribuţiile conferite de legiuitorul ordinar echivalează cu golirea sa de conţinut, respectiv cu deturnarea sa de la scopul perfecţionării democraţiei constituţionale, urmărit de însuşi legiuitorul constituant cu prilejul revizuirii, ceea ce este absolut inacceptabil. Ca urmare, nicio modificare a atribuţiilor Curţii Constituţionale în temeiul art. 146 lit. l) din Legea fundamentală nu poate fi făcută dacă are ca efect suprimarea, în orice condiţii şi cu încălcarea unor norme fundamentale, a uneia dintre aceste atribuţii.

Advertisements

About Sorin Dolha

My passion is software development, but I also like physics.
This entry was posted in Hobby-uri and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Add a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s