Curiozitate (Romanian)

M-am întrebat zilele acestea oare care au fost actele oficiale românești emise imediat înainte, respectiv imediat după data mea de naștere (23 noiembrie 1978). Am căutat ce-am căutat și până la urmă chiar am găsit. Iată rezultatele:

  • DECRET nr. 471 din 20 noiembrie 1978
    privind aplicarea in anul 1978 a tarifelor pentru unele prestari de servicii referitoare la exploatarea si intretinerea lucrarilor de imbunatatiri funciare

EMITENT:      CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 105 din 23 noiembrie 1978

Data intrarii in vigoare: 23 Noiembrie 1978

     Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
În cursul anului 1978, pentru prestaţiile privind lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare şi alte servicii din acest domeniu, precum şi pentru întreţinerea şi exploatarea lucrãrilor de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanţi şi corectarea torenţilor se vor aplica în continuare tarifele în vigoare la data de 31 decembrie 1977.
Diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile planificate ale întreprinderilor de exploatare a lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare se va acoperi din subvenţii de la bugetul de stat.
ART. 2
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va prezenta, pînã la 1 decembrie 1978, propuneri de noi tarife pentru plata prestaţiilor privind apãrarea impotriva inundatiilor, distribuirea apei necesare irigatiilor, consumului industrial, producerii de forta şi pisciculturii, evacuarea şi livrarea de apa, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanţi şi corectarea torenţilor, precum şi modul de suportare a acestor tarife de cãtre unitãţile agricole beneficiare.
La determinarea noilor tarife, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va trebui sa asigure, dupã o prealabilã analiza, reducerea la maximum a cheltuielilor de producţie.
                        ———————-

  • HOTARARE nr. 265 din 25 noiembrie 1978
    pentru aprobarea Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Thailanda, incheiat la Bucuresti la 18 septembrie 1978

EMITENT:      CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 107 din 2 decembrie 1978
Data intrarii in vigoare: 02 Decembrie 1978

      Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

    ARTICOL UNIC
  Se aproba Acordul comercial dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Thailanda, încheiat la Bucureşti la 18 septembrie 1978.

             CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
          REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
                 Primul ministru,
                  MANEA MANESCU

                    ACORD COMERCIAL
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Thailanda

  Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Thailanda, denumite mai jos pãrţi contractante,
  dorind sa lãrgeascã şi sa dezvolte relaţiile comerciale dintre ele, în conformitate cu obiectivele lor naţionale din acest domeniu,
  luind în considerare drepturile şi îndatoririle lor internaţionale şi avînd în vedere, de asemenea, necesitatea creãrii unor condiţii favorabile pentru accesul reciproc al produselor naţionale pe piata celeilalte tari,
  au convenit urmãtoarele:
ART. 1
  În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord, pãrţile contractante vor dezvolta şi promova relaţiile comerciale dintre cele doua tari în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în ţãrile respective.
ART. 2
  Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate cu privire la taxele vamale, impozite, alte taxe şi formalitãţile vamale în legatura cu importul şi exportul de mãrfuri dintr-o ţara în cealaltã.

[…]

ART. 12
  Prezentul acord înlocuieşte Acordul comercial dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Thailandei, încheiat la Bangkok la 20 martie 1970 (B.E.2513).
  Încheiat la Bucureşti la 18 septembrie 1978, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, thailandeza şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare între textele roman şi thailandez, textul englez va fi de referinta.
               Pentru guvernul
        Republicii Socialiste România
              Cornel Burtica,
             viceprim-ministru,
        ministrul comerţului exterior şi
       cooperãrii economice internaţionale
                Pentru guvernul
              Regatului Thailanda
             Upadit Pachariyangkun,
         ministrul afacerilor externe
                 ——-

Interesant, nu-i așa? Nu vă stârnește și vouă curiozitatea? Complice

Advertisements

About Sorin Dolha

My passion is software development, but I also like physics.
This entry was posted in Hobby-uri. Bookmark the permalink.

Add a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s