DlhSoft lansează soluţia Portal 1.0 (Romanian)

DlhSoft a lansat versiunea finală a soluţiei Portal (versiunea 1.0). Puteţi descărca versiunea de test imediat!

DlhSoft Portal este o aplicaţie puternică de gestiune a documentelor, permiţând echipelor de lucru de dimensiune mică sau mijlocie din organizaţia dvs. să partajeze documente online, să controleze fluxul informaţiilor şi să realizeze sarcinile rapid, uşor şi din orice locaţie.

Aceste deziderate se realizează prin arhitectura multi-strat a soluţiei, aceasta conţinând următoarele componente:

  • Baza de date (SQL Server), pentru stocarea datelor;
  • Modulul XML Web Service (ASP .NET), pentru comunicaţia la distanţă între aplicaţia client şi server în condiţii de siguranţă şi eficienţă maximă;
  • Aplicaţia client (Windows Forms), pentru interfaţa cu utilizatorul.

Din punct de vedere al utilizatorului final, iată principalele funcţionalităţi pe care aplicaţia le pune la dispoziţie:

Gestiunea documentelor. Aceasta se realizează prin definirea ierarhiilor de foldere şi stocarea documentelor în cadrul folderelor. Un document sau un folder poate face parte din oricâte foldere în acelaşi timp, spre deosebire de majoritatea sistemelor de fişiere existente, unde un singur părinte este permis pentru oricare dintre elementele stocate. DlhSoft Portal renunţă la această limitare pentru că există foarte multe situaţii în care aţi dori efectiv ca organizarea elementelor să vă permită, de exemplu, ca un document care defineşte specificaţiile unui proiect să poată face parte atât din folderul proiectului cât şi în cel al clientului dvs. pentru care realizaţi acel proiect.

Gestiunea versiunilor documentelor. În general, documentele nu sunt elemente statice. Ele se modifică în timp, fie că acest lucru se întâmplă rar, ocazional, sau în mod curent (de exemplu, o listă cu clienţii dvs. şi adresele lor se poate modifica destul de rar, însă o listă cu facturile emise "astăzi" se modifică zilnic). Uneori modificările suprascriu date din document ce ar putea fi de folos în viitor (de exemplu, s-ar putea întâmpla ca un client să se mute înapoi la o adresă precedentă, pe care dvs. aţi suprascris-o cu adresa curentă). În sistemele de fişiere tradiţionale nu există suport pentru revizuirea versiunilor trecute ale documentelor şi de aceea, de obicei, utilizatorii realizează o serie de compromisuri pentru a putea salva versiunile modificate treptat ale documentelor (de exemplu, creează copii). Nu întotdeauna este însă controlabil şi impus ca modificările făcute documentelor să implice astfel de operaţii de salvare manuală, iar datele istorice se pot pierde irecuperabil. DlhSoft Portal permite salvarea a oricâtor versiuni a unui document fără necesitatea unor operaţii suplimentare, ineficiente.

Gestiunea echipelor. Utilizatorii cărora doriţi să le permiteţi accesul la datele stocate în cadrul DlhSoft Portal se numesc resurse. Resursele pot fi organizate în grupuri aşa cum documentele pot fi organizate în foldere. În acest fel puteţi forma echipele organizaţiei dumneavoastră, iar cum o resursă poate aparţine oricâtor grupuri, echipele pot fi de definite în mai multe moduri, de exemplu, pe domenii de activitate, pe funcţii şi responsabilităţi, sau pe modul de repartizare fizică în cadrul organizaţiei (oraşe, clădiri, camere, etc.)

Gestiunea sarcinilor. Pentru oricare dintre elementele create de dumneavoastră în cadrul DlhSoft Portal (documente, foldere, resurse sau grupuri) se pot defini sarcini de lucru, repartizate pentru lucrul efectiv unei resurse sau unui grup de resurse, iar pentru autorizarea lucrului, aceleiaşi sau altei resurse. De exemplu, în cadrul folderului unui proiect se pot defini sarcinile care sunt necesare a fi efectuate pentru realizarea proiectului. În cadrul documentului de specificaţii se pot defini sarcini de modificare atunci când clientul îşi schimbă cerinţele. În plus, puteţi defini sarcini chiar şi în cadrul resurselor sau grupurilor, de exemplu, într-o echipă în formare poate fi atribuită sarcina de recrutare şi asignată departamentului dvs. de resurse umane. Toate elementele, indiferent dacă stochează date sau reprezintă resurse, pot aşadar avea asociate sarcini. Sarcinile trec printr-o serie de schimbări atunci când statusul lor se schimbă, de exemplu, atunci când sunt luate în primire de către resursele cărora le-au fost asignate, sau când sarcinile sunt rezolvate. Istoria statusului unei sarcini este menţinută în sistem pentru revizuirea activităţii de către manageri, în mod automat.

Atribuirea permisiunilor. Pentru oricare dintre elementele create de dumneavoastră (documente, foldere, resurse sau grupuri) se pot defini permisiuni de acces, aşa încât nu orice utilizator din echipele dvs. să poată să le vizualizeze, modifice, sau şterge. În cadrul DlhSoft Portal există trei roluri pe care le puteţi asigna resurselor pe elementele de stocare: rolul de cititor, cel de contribuitor, şi cel de manager. Cititorii pot vizualiza elementul respectiv fără să-l modifice. Contribuitorii pot modifica elementul respectiv, însă nu pot crea sarcini pentru alte persoane şi nici nu pot defini permisiuni în cadrul acelui element. Managerul poate, pe lângă toate acestea, să şteargă elementul din sistem, definitiv, sau pentru documente, să şteargă oricare dintre versiunile disponibile ale acelui document. Permisiunile pot să fie propagate sau nu de la părinţii elementelor. În plus, pentru granularizarea cât mai puternică a sistemului de permisiuni, rolurile pot fi asignate sau interzise resurselor, după nevoile interne ale organizaţiei dvs.


Distracţie plăcută!
Advertisements

About Sorin Dolha

My passion is software development, but I also like physics.
This entry was posted in Computere și Internet. Bookmark the permalink.

Add a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s